Toezicht / Commissariaat

Voor het uitvoeren en verbeteren van toezichthoudende taken biedt Barucha diverse mogelijkheden. Zo kan het team van toezichthouders versterkt worden door de expertise van Barucha op de volgende portefeuilles: werkgeverschap en remuneratie, kwaliteit, veiligheid, onderwijs, HR/organisatieontwikkeling en medezeggenschap.

Het werk van commissarissen en toezichthouders vraagt voortdurend balanceren, bijvoorbeeld:

 • Rolbewustzijn. Dit is een cruciaal kenmerk van een goede toezichthouder, die voortdurend de balans bepaalt tussen afstand en nabijheid. Zij/hij weet wanneer sparren en control in elkaar overgaan.
 • Maatschappelijke waarde. Bij de afwegingen van toezichthouders spelen zowel continuïteit van de organisatie als de missie van de organisatie (de maatschappelijke bijdrage die wordt geleverd) een leidende rol. Dit betekent dat zowel een goede bedrijfsvoering als de bestuurlijke verantwoordelijkheid in maatschappelijke zin onderwerp van toezicht vormen.
 • ‘Zacht’ en ‘hard’. Werkenderwijze streven naar dialoog (ontmoeting) én verantwoord toezicht (accountability).
 • Diversiteit in de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht zorgt voor toezicht vanuit een breed perspectief. ‘Mainstream verschillen’: leeftijd, gender, expertise/portefeuille, etnische achtergrond. Maar ook minder voor de hand liggende zaken: opleidingsniveau in gezin van herkomst en persoonlijkheid.

Voorbeelden:

 • Uitvoering van een commissariaat in het maatschappelijk domein
 • Coaching van startende toezichthouders
 • Begeleide intervisie van toezichthouders
 • Ontwikkeling van een eigen toezichtvisie
 • Evaluatie RvT/RvC
 • Stakeholdermanagement (intern en extern)
 • Intern onderzoek
 • Werving en selectie nieuwe leden RvT/RvC
 • Een nieuwe RvT na fusie

Contactgegevens

De ervaren toezichthouder is Elaine Toes, met uitgebreide ervaring als toezichthouder in de sectoren onderwijs en zorg. Zij is al meerdere jaren lid van de vereniging van toezichthouders voor de sectoren kinderopvang en onderwijs (VTOI-NVTK), lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en uitstekend op de hoogte van relevante inzichten. Naast praktische ervaring beschikt zij door recente scholing bij NVTZ (2019) en Zijlstra Center (Bestuur, toezicht en strategisch partnerschap in het semipublieke domein) ook over actuele kennis.

Neem gerust contact op