Mediation

Barucha is een onderneming die werkt vanuit het motto “Zorg voor ziel en zin in zakelijkheid.” Een belangrijk element in het werk is mediation in zakelijke situaties (toezicht en arbeid). De mediator is Elaine Toes. Zij heeft een door MfN geaccrediteerde opleiding gevolgd, omdat zij gelooft in de kracht van dialoog en het eigen vermogen van mensen om problemen op te lossen.

Sterke kanten van Elaine Toes zijn onder andere hersteldrang, actiegerichtheid en het onderzoeken van wat speelt. Hierbij richt zij zich op de drijfveren van partijen met wie zij werkt. Hierdoor is er sprake van maatwerk en professionele betrokkenheid waarbij de zakelijke contouren goed in beeld blijven.

Over mediation

Conflicten kosten meestal veel energie. Energie die de meeste mensen het liefst ten goede laten komen aan positieve activiteiten, werk en privé.
Barucha begeleidt partijen bij het (zelf) vinden van oplossingen.
U kunt bij Barucha terecht voor zakelijke mediation, bijvoorbeeld bij arbeidsgerelateerde vraagstukken (exit, ziekte, verschillen van inzicht over faciliteiten) of wanneer partijen zijn vastgelopen in de samenwerking (wijze van werken, verdelen van bronnen of kiezen van doelstelling).

Voorbeelden

 • Een medewerker en een werkgever die de arbeidsrelatie willen beëindigen.
 • Preventieve gesprekken in een conflictueus team
 • Boardroom mediation. Verschillen van inzicht of verschillende waardenoriëntatie in de Raad van Toezicht of binnen het College van Bestuur.
 • Re-integratie van een langdurig zieke medewerker.
 • Verbeteren van positie of functioneren van een cliëntenraad of studentenraad.
 • Afdelingsmanagers of regioteammanagers die van inzicht verschillen over de afstemming of over de koers.
 • Tactische conflicten tussen teams over de inzet van middelen.
 • Behoefte aan verbetering van sfeer en constructieve inzet in de samenwerking.
 • Conflicten tussen toezichthouder en bestuurder over werkwijze of koers.
 • Verschil van inzicht in een directieteam, CvB of MT-koppel.
 • De wens om de inhoud weer centraal te stellen bij een verziekte sfeer in expertteams.
 • Balans en focus herstellen bij de relatie met en binnen een OR of (G)MR.

Stappen

 • Vrijblijvend en kosteloos telefoongesprek over de mogelijkheden voor mediation. Belangrijk is dat er van beide zijden intrinsieke motivatie is om via mediation tot een oplossing te komen. Bespreken wie de partijen zijn en wie de kosten zal dekken. Dit is vanzelfsprekend niet van invloed op het inhoudelijk verloop van de mediation, maar moet wel duidelijk zijn.
 • Afspraak maken voor afzonderlijk intakegesprek met elk van de partijen.
 • Plannen van de eerste mediationbijeenkomst, waarbij aan het begin alle belangrijke afspraken over de aanpak worden doorgenomen en de Mediation Overeenkomst wordt vastgesteld en ondertekend.

Contactgegevens

Overweegt u ook om te investeren in een opbouwend proces, waarbij de onderste steen boven komt en partijen op een constructieve wijze met elkaar tot een afronding (én een nieuw begin) komen? Voel u vrij om contact op te nemen over de werkwijze en om te toetsen of de situatie geschikt is voor mediation. Elaine Toes is bereikbaar: