Interim-management

Barucha biedt interim-management op strategisch en tactisch niveau. De wensen van de organisatie zijn hierbij uiteraard uitgangspunt. Vooraf wordt duidelijk het doel van de interim-periode met u afgestemd.

Voorbeelden:

  • Zorgen voor voortgang in een urgente situatie. Bij een plotseling vertrek of abrupte uitval van een bestuurder, manager of directeur wil de Raad van Toezicht of de bestuurder de rust in de organisatie of het organisatieonderdeel bewaren. Het is dan prettig als een ervaren interim-professional de leiding tijdelijk overneemt.
  • Diagnose en aanpak op de werkvloer. In tijdelijke situaties is het in sommige gevallen wenselijk om enkele langer lopende zaken eerst op te lossen, voordat een definitieve bestuurder of directeur geworven wordt. Het betreft hier een probleemoplossende interim-opdracht, voorafgaand aan de start van een nieuwe manager, bestuurder of directeur.
  • Analyse en strategische innovatie. Soms komt een organisatie in een fase die zodanige eisen aan de directie of het bestuur stelt, dat de competenties niet (meer) toereikend zijn. Er is dan een frisse wind nodig als brug naar een nieuwe RvB of directie. In de interim-periode worden hiaten en problemen bloot gelegd en er wordt -in afstemming met de opdrachtgever- gewerkt aan de voorwaarden voor oplossingen. In aanloop tot een meer ingrijpende verandering kan ook in duo met de bestaande directeur, manager, bestuurder gewerkt worden om een transitie te bevoorwaarden.
  • Voorspelbare vervanging, gedurende een bepaalde verlofperiode. Het komt natuurlijk ook voor dat een bestuurder, manager of directeur met zwangerschapsverlof gaat en de taken deels door een interim-professional opgepakt dienen te worden. Het is goed mogelijk om samen met Barucha tot een afgebakende taakomschrijving te komen, waarbij de vervanging, indien gewenst, ook in deeltijd kan worden opgepakt.

Contactgegevens

Wat de situatie ook is, het kan goed zijn om met elkaar een goed beeld te schetsen van de specifieke doelen en de beoogde periode voor de interim-situatie in uw organisatie. Neem daarom gerust contact op met Barucha om samen te komen tot het beste voorstel voor jullie situatie. We bekijken samen wat een verstandige start en opbouw in de tijd is. In sommige gevallen kan snel gestart worden, afhankelijk van op dat moment lopende opdrachten! Elaine Toes is bereikbaar:

Postkantoor_Adelaide
interim-2
interim-1