Over Barucha

Barucha betekent ‘gezegend’ en is geïnspireerd door het gedachtengoed van Spinoza.

Barucha werkt volgens het motto “Zorg voor ziel en zin in zakelijkheid”.

Wat iemand wil bereiken, zakelijk gezien, is de drijfveer. Tegelijkertijd werkt een mens pas echt vol verve als dit met ziel en zin gebeurt. Barucha let erop, dat de verbinding tussen de zakelijke ambities en de inspiratie en bevlogenheid er echt zijn.

Hierbij zet Barucha de volgende kwaliteiten in:

 • Focus op herstellen van wat stuk is gegaan.
 • Gedrevenheid om tot gericht actie over te gaan en resultaten te boeken.
 • Een creatieve aanpak waarbij diverse perspectieven worden ingezet en ideeën worden gevormd.
 • Conceptuele kracht, duiding en scherpe analyse.
 • Aandacht voor de menselijke maat, relaties en individuele verbinding.

Elaine Toes heeft Barucha in 2017 opgericht vanuit een rijke ervaring op alle niveaus in maatschappelijke organisaties: als onderwijsprofessional, als directeur, in de dienstverlenende sector (als consultant en MT-lid) en op strategisch niveau in het sociaal domein (directie, bestuur, toezicht).

Zij kan terugvallen op ervaring met en voor een rijk palet aan opdrachtgevers en werkgevers: primair en speciaal onderwijs, hoger beroepsonderwijs, zorgorganisaties, bibliotheken, projectorganisaties in het maatschappelijk domein, directeuren en bestuurders in primair en voortgezet onderwijs, ouderenzorg, jeugdzorg, gemeenten, provincies, innovatiecentra, vakbonden, adviesbureaus en onderzoeksinstituten.

Hierdoor bestaat overzicht, op conceptueel niveau, maar ook zijn de praktische implicaties altijd echt in beeld. De buitenwereld wordt binnengehaald en alle relevante belanghebbenden worden betrokken bij benodigde innovaties voor klanten, studenten, medewerkers, cliënten, leerlingen.

Wat draagt inzet van Barucha bij aan de kwaliteit in en tussen organisaties?

Er wordt wel eens gevraagd wat er beter is als Barucha ergens voor is ingezet. In het algemeen valt er wel iets te zeggen over wat er verbetert.

Door inzet van Barucha/Elaine Toes

 • wordt ‘buiten’ verbonden met ‘binnen’ (missie);
 • verbeteren bedrijfsvoering en primair proces sámen zichtbaar de processen en resultaten;
 • zijn er in korte tijd concreet verbeteringen waar eigenaarschap voor is bij teams;
 • kent de interne communicatie meer focus op ‘de bedoeling’;
 • staat (weer of steviger) centraal wat de weg is van klant naar bedrijfsvoering;
 • is er meer verbinding door de hele organisatie heen.

Barucha verheldert eventuele belemmeringen. Medewerkers/teams/afdelingen  krijgen concreter zicht op wat hun bijdrage is aan de oplossingen hiervan.

De ervaring leert dat dit is wat gebeurt, overal waar Barucha werkt. Door al deze aandacht voor de belangrijke verbindingen (op inhoud) in de betreffende context neemt de kwaliteit toe en hebben mensen zicht op wat zij zelf kunnen doen. Het geheim zit hierin: er ontstaat meer moed tot en plezier in samenwerking met als resultaat kwaliteitswinst (op primair én secundair proces).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek of intakegesprek. Dit kan via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Daarom zal Barucha het u ook laten weten als we denken dat u bij een andere partij – al dan niet in ons grote netwerk- beter geholpen kunt worden. Onze passie zit immers in “Zorg voor ziel en zin in zakelijkheid” en dat geldt ook voor onszelf! We doen het graag of we doen het niet. Daar kunt u op rekenen.

Barucha is te bereiken via:
directie@barucha.nl
06 – 22 98 62 53