Privacyverklaring

Barucha (directeur Elaine Toes) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is de functionaris gegevensbescherming van Barucha en is te bereiken via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Barucha is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 69935939

Persoonsgegevens

Barucha kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website, telefonisch of via de correspondentie. Barucha kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, (deel van) uw IP-adres en uw bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via directie@barucha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor?

Barucha verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden. Barucha kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de totstandkoming dan wel de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals voor het afhandelen van uw betaling, voor de communicatie over de opdracht en om u te kunnen bezoeken.
Daarnaast is het mogelijk dat Barucha uw gegevens gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om u te kunnen bezoeken.
Tot slot verwerkt Barucha ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte of voor klachtafhandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Barucha gebruikt géén geautomatiseerde verwerkingssystemen (computerprogramma's of -systemen), die aan de hand van persoonsgegevens besluiten nemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Barucha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Voor vereiste dossiers en navraag door belastingdienst en MfN (Mediatorsfederatie Nederland) worden persoonsgegevens langer bewaard. Zie voor de actuele bewaartermijnen:
https://www.belastingdienst.nl en https://mfnregister.nl/
Laat het weten als u hierover vragen hebt aan directie@barucha.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Barucha verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De site van Barucha gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op de website van Barucha worden geen overige bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, voor zover op basis van bovenstaande bewaard, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar directie@barucha.nl
Er zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Barucha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Elaine Toes via:

directie@barucha.nl

www.barucha.nl

+31 6 22 98 62 53